• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Contact

U kunt contact opnemen met:

PREDIKANT/PASTORAAL WERK
Ds. C.M. Visser
Kon. Wilhelminalaan 19
3372 AA Hardinxveld-Giessendam
tel: 0184-613107
E-mail: ds.c.m.visser@kliksafe.nl

SCRIBA:
Scriba - ouderling(kerkvoogd) R. de Gooijer
secretaris en financiën kerkvoogdij
Rijnland 1
2751 DS Moerkapelle
tel. 079 - 593 1292
e-mail: rdegooijer@hhgmoerkapelle.nl

Bezoekwerk wijk buiten
* Bezoekwijk buiten (17 pastorale eenheden) Lansingerland en Zoetermeer

  REGELEN PREEKBEURTEN / LID KERKVOOGDIJ:
ouderling(kerkvoogd) C. Reijneveld
Middelweg18
2751 GK Moerkapelle
tel. 079-5932716
email: creijneveld@hhgmoerkapelle.nl
Bezoekwijk Moerkapelle-West (15 pastorale eenheden) Rijnwoude (zuidelijk gedeelte), Waddinxveen (geperforeerde leden) en Zevenhuizen

KERKBLAD KERKKLANKEN / VOORZITTER KERKVOOGDIJ 
ouderling(kerkvoogd) H. Pool
Pr. Willem Alexanderplantsoen 11
2751 BP Moerkapelle
tel.06 - 18 33 45 21
e-mail: hpool@mail.com
Bezoekwijk Moerkapelle-Oost (20 pastorale eenheden) alles ten oosten van de Dorpsstraat/Herenweg, inclusief Hasseltweg, Middelweg, Julianastraat.

DIAKENEN
B. Hofman
Noordeinde 31
2742 AD Waddinxveen
tel. 0182-61 19 21
e-mail: berhofman@hetnet.nl 

J.G. Poolman
e-mail:jgpoolman@live.nl

CONTACTADRESSEN KOSTERS:
G.J. de Vos jr.
Knibbelweg 37 2761

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit