• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
 • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
 • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
 • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
 • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Onze verenigingen

In het jeugdwerk binnen onze gemeente gaat het vooral om de twee volgende taken: 
1) bijbelse toerusting, door de jeugd in aanraking te brengen met het Evangelie.
2) maatschappelijke toerusting en ontspanning.

 1. In de winterperiode oktober t/m maart van ieder jaar vindt het jeugdwerk plaats.
  De leidinggevenden worden benoemd door de kerkenraad, op voorstel van de leiding van de vereniging.

  Informatie en contactadressen over de verenigingen kunt u hiernaast vinden.

  Het betreft de volgende verenigingen: de zondagschool, jeugdclub Eljakim (12-16 jarigen); jongerenvereniging Maranatha (17 jaar en ouder); jongerenbijbelkring Jedidja, vrouwenkring Ruth en mannenvereniging Onesimus.

 2. In het linkermenu zijn onder de optie: jaarkaart 2015 alle geplande activiteiten van het winterseizoen 2014-2015 te vinden.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit