• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Opvoed ondersteuningsavond HHJO

Hartelijk welkom!

21 mrt2019

Afbeeldingsresultaat voor zendingAanvang: 20.00 uur

Plaats: Verzorgingstehuis Beth-San

Opvoedondersteuningsavond HHJO

Op donderdagavond 21 maart vindt de tweede avond over  opvoedondersteuningsavond plaats.

Ook als u de eerste keer niet aanwezig bent geweest, is het bijwonen van deze avond zeker zinvol.

De HHJO heeft dit keer Annet van Steensel hiervoor afgevaardigd.

We zien uit naar een goede avond, zoals het ook de vorige keer ervaren is. Doelgroep: kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Ook in de opvoeding van de jonge kinderen zullen veel vragen leven!

Het is goed om ook die vragen als gemeente met elkaar te bespreken.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit