• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Preekbespreking

Jong en oud worden verwacht, want jong en oud maken deel uit van de gemeente!

17 mrt2019

Na de avonddienst van zondag 4 november wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd op de nabespreking van de preek!

Ds. C.M. Visser zal de leiding van deze avond op zich nemen. De preekbespreking wordt rond 21.30 uur afgerond.

Traditiegetrouw kunnen we na afsluiting van de preekbespreking nog Psalmen en andere liederen zingen! 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit