• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Zondagsschool

 Hartelijk welkom 

16 dec2018

Op de zondagmiddagen is er van 14.30 - 15.30 uur in een van de zalen van Dorpshuis Op Moer zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Jullie worden in verschillende leeftijdsgroepen verdeeld om naar de verhalen uit de bijbel te luisteren.

Je bent van harte welkom.

Zie voor verdere informatie onder Verenigingsnieuws - Zondagsschool.

 

Iedereen is welkom op het kerstfeest van de zondagsschool! 1e kerstdag om 15.30 uur .

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit