• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Bereikbaarheid website

Bewerking

 

Afbeeldingsresultaat voor in construction

Geachte bezoeker

Wij zijn momenteel bezig met de opmaak van onze website.

Mede door de privacywetgeving zijn wij genoodzaakt enkele pagina's alleen bereikbaar te maken via een inlogcode.

Deze inlogcode zal t.z.t. (september 2019) aan de leden van de HHG Moerkapelle verstrekt worden.

Voordat het zover is, zult u enkele vertrouwde pagina's niet meer kunnen openen of missen.

Wij vragen begrip voor deze situatie.

Afbeeldingsresultaat voor in construction

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit