• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Eredienst

Avonddienst

01 dec2019 18:30

Ds. W.J.C. van Blijderveen, Woudenberg

U bent van harte welkom!

Zie voor de liturgie van de eredienst onder de keuze-optie: wie zijn wij? / samekomsten

Onze diensten worden gehouden in:
Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuisstraat 40, Moerkapelle

Bij 'Op Moer' is er voldoende parkeerruimte. 


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit