• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Eredienst

Avonddienst

27 okt2019 18:30

Ds. J.W. van Estrik, Goedereede

U bent van harte welkom!

Zie voor de liturgie van de eredienst onder de keuze-optie: wie zijn wij? / samekomsten

Onze diensten worden gehouden in:
Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuisstraat 40, Moerkapelle

Bij 'Op Moer' is er voldoende parkeerruimte. 


Klik boven de bijbel om deze te openen.

direct contact

verstuur bericht

HHG Moerkapelle nieuws

bekijk alle nieuws
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit