• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Eredienst (let u op de aanvangstijd)

Ochtenddienst

27 feb2022 11:00

Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn

I.v.m. het coranavirus kan deze dienst alleen bijgewoond worden op uitnodiging.

Gasten die de dienst willen bijwonen kunnen zich melden via de contactpagina op deze website.

De diensten worden gehouden in Dorpshuis 'Op Moer' , Raadhuisstraat 40, Moerkapelle


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit