• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
 • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
 • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
 • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
 • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
 • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Eredienst

Avonddienst

08 aug2021 18:30

Ds. J.P. Boiten, Ridderkerk

I.v.m. het coronavirus zijn de diensten helaas niet openbaar toegankelijk.

Gasten die de dienst willen bijwonen kunnen zich melden via de contactpagina op deze website.

Voor gemeenteleden geldt de volgende verdeling van de groepen voor de zondagen in de maand juli en de eerste helft van augustus is als volgt.

Met onderstaande volgorde kunt ook de andere zondagen wel uitrekenen.

 • Zondag 12 juli: ochtenddienst groep B, avonddienst groep A
 • Zondag 19 juli: ochtenddienst groep A (ook kinderoppas), avonddienst groep B
 • Zondag 26 juli: ochtenddienst groep B, avonddienst groep A
 • Zondag 2 augustus: ochtenddienst groep A (ook kinderoppas), avonddienst groep B
 • Zondag 9 augustus: ochtenddienst groep B, avonddienst groep A.

De diensten worden gehouden in Dorpshuis 'Op Moer' , Raadhuisstraat 40, Moerkapelle


Klik boven de bijbel om deze te openen.

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit