• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Info Coronavirus

Coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Tot en met 1 juni is het i.v.m. het coronavirus niet mogelijk om in Dorpshuis Op Moer bij de diensten aanwezig te zijn.
Bij de dienst in Op Moer zijn alleen de predikant, een ouderling, een diaken, een organist, een koster en iemand voor de technische hulp aanwezig.

U kunt met ons meekijken en meeluisteren via https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending.

Volg de dienst per huis maximaal via 1 beeldscherm. Meerdere beeldschermen kunnen zorgen voor overbelasting van de uitzending voor iedereen en van uw eigen wifi. Als de uitzending vastloopt, ga dan niet telkens vernieuwen, maar wacht even een paar minuten.

Dat geeft het systeem de tijd om te verbinding te herstellen. U kunt er ook voor kiezen alleen met audio te luisteren.

Doet u dit ook als de video-uitzending om welke reden dan ook niet blijkt te werken.

Op de pagina directe uitzending kunt u ook de wekelijkse meditatie beluisteren van onze consulent ds. B.D. Bouman (woensdag 20.00 uur). Voor de kinderen zijn er bijbelverhalen te vinden.

Collecten

De collecten kunt u overmaken op bankrek. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle.
U kunt dit iedere week doen of evt. ook één keer per maand.
Geeft u dan wel a.u.b. in de omschrijving aan voor welke zondag of maand  en voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Bijv.: u maakt € 60,-- over. Vermeld dan:  collecten april eredienst € 20,--; alg. kerkenwerk € 20,--; diaconie € 5,-- en extra collecte voor evangelisatiewerk € 5,--. Busje kerkbouw € 5.-- en zending € 5,--.

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit