• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Info Coronavirus

Coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

I.v.m. het cornavirus gelden  voor het bezoeken van de erediensten de volgende regels:

------ Onze 10 huisregels in coronatijd-------

1. Kom niet naar dienst als u niet fit bent! Als er gezinsleden zijn met koorts, komt het hele gezin niet.
2. U gaat het gebouw binnen via de oude ingang (waar op de deur op dit moment staat ‘uitgang’). U wordt opgewacht door de (hulp) koster en deze wijst u uw gereserveerde plaats aan. Ga niet zelf de kerkzaal binnen! Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. Uw jas neemt u mee naar uw zitplaats en houdt u de hele dienst bij u.
3. Houd altijd - bij het naar binnen en naar buiten gaan, bij het zitten en ook bij het wachten - 1,5 meter afstand van andere gemeenteleden.
4. De looproute naar de crèche is voor de dienst via de ingang van de BSO door de lange gang naar de kerkzaal en na de dienst uit de kerkzaal door de lange gang naar de uitgang van de BSO. Tijdens de dienst loopt u heen door de lange gang en terug naar de kerkzaal door de sporthal. U brengt uw kinderen, als dat mogelijk is,  tot bij de ingang van de crèche.
5. De collecten blijven voorlopig digitaal plaatsvinden. Vermeld bij het overmaken van de collecte duidelijk  waar welk bedrag voor bestemd is (zie hieronder)
6. Na de dienst verlaat de gemeente, als het orgel begint te spelen, rij voor rij de kerkzaal via de grote deur tegenover de keuken, waarbij we met de achterste rij beginnen. Let u ook hierbij op de 1,5 meter-regel.
7. Blijf niet met elkaar praten in het gebouw.
8. Ga thuis naar het toilet en gebruik het toilet in Op Moer zo min mogelijk, alleen als het niet anders kan.
 

Gemeenteleden, die dit nog niet gedaan hebben, kunnen voor het bijwonen van de diensten contact opnemen met hun wijkouderling.

Gasten die de dienst willen bijwonen kunnen zich melden via de contactpagina op deze website.

Iedereen kan de diensten meekijken en meeluisteren via https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending.

Voor de kinderen zijn er Bijbelverhalen te vinden.

Collecten

De collecten kunt u overmaken op bankrek. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle.
U kunt dit iedere week doen of evt. ook één keer per maand.
Geeft u dan wel a.u.b. in de omschrijving aan voor welke zondag of maand  en voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Bijv.: u maakt € 60,-- over. Vermeld dan:  collecten april eredienst € 20,--; alg. kerkenwerk € 20,--; diaconie € 5,-- en extra collecte voor evangelisatiewerk € 5,--. Busje kerkbouw € 5.-- en zending € 5,--.

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit