• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Info Kerkdiensten i.v.m. Coronavirus

Coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Tot en met 1 juni is het i.v.m. het coronavirus niet mogelijk om in Dorpshuis Op Moer bij de diensten aanwezig te zijn.
Bij de dienst in Op Moer zijn alleen de predikant, een ouderling, een diaken, een organist, een koster en iemand voor de technische hulp aanwezig.

U kunt met ons meekijken en meeluisteren via https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending.
Volg de dienst per huis maximaal via 1 beeldscherm. Meerdere beeldschermen kunnen zorgen voor overbelasting van de uitzending voor iedereen en van uw eigen wifi. Als de uitzending vastloopt, ga dan niet telkens vernieuwen, maar wacht even een paar minuten.

Dat geeft het systeem de tijd om te verbinding te herstellen. U kunt er ook voor kiezen alleen met audio te luisteren.

Doet u dit ook als de video-uitzending om welke reden dan ook niet blijkt te werken.
De collecten kunt u overmaken via NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle.
Wij wensen u gezegende diensten onder de verkondiging van het Woord!

Kerkenraad
HHG Moerkapelle

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit