• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Diaconale Samenwerking Moerkapelle

(klik op de foto om naar de site van de Diaconale Samenwerking Moerkapelle te gaan)

De DSM is een samenwerkingsverband tussen de drie Moerkapelse kerken te weten: 

De Gereformeerde Gemeente,
de Hersteld Hervormde Gemeente
en de Hervormde Gemeente binnen de PKN.

Ze is ontstaan vanuit de gedachte dat we steeds minder in een zorgsamenleving en steeds meer in een participatiesamenleving ons bewegen.
Dit houdt praktisch in dat de zorg voor elkaar steeds belangrijker wordt.
En dat we als kerken niet alleen naar binnen gericht zijn maar ook naar buiten, dus naar de niet leden.

Veel mensen dreigen namelijk tussen wal en schip te raken, ze vereenzamen of krijgen te weinig praktische hulp.
De kerken weten zich geroepen vanuit de gedachte dat wij als christenen naar onze naasten willen omzien volgens de Bijbelse opdracht: “Draagt elkanders lasten”.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit