• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Van de kerkenraad

Heilig Avondmaal

Zondag 30 juni is de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Op donderdag 27 juni is er een bezinningsavond om 20.00 uur in Beth-San. Iedereen van harte welkom. Voorafgaand is er om 19.30 uur Censura Morum.

Verslag kerkenraadsvergadering 7 mei

Op de agenda van de kerkenraad staat altijd een lange rij met bespreekpunten. In het verslag van het kerkblad kunnen we er maar een paar noemen.
Afgelopen vergadering hebben we uiteraard aandacht besteed aan het beroepingswerk.

Twee broeders komen voor een van de volgende vergaderingen met een voorstel waar de kerkenraad verder over na kan denken.

We willen de kaders goed in kaart brengen en niet voor verrassingen komen te staan.
Ook hebben wij het zingen na de dienst van de afgelopen jaren geëvalueerd aan de hand van de kaders in het beleidsplan.

Wij hebben besloten om aan dat beleid niets te veranderen.
Als kerkenraad werden we erop aangesproken dat wij op zondag 5 mei (Bevrijdingsdag) het Wilhelmus niet na de dienst gezongen hebben.

En hadden wij ook niet in de voorbede meer aandacht aan Bevrijdingsdag kunnen besteden? In de bespreking tijdens de kerkenraadsvergadering hebben geconcludeerd dat wij beide zaken inderdaad wel hadden moeten doen.

Wij zijn ons te weinig bewust geweest van het feit dat Bevrijdingsdag op zondag viel en van de impact die de oorlog heeft gehad in mensenlevens.

De volgende keren als Dodenherdenking of Bevrijdingsdag op zondag valt, zullen we na de dienst het Wilhelmus zingen en er in de voorbede aandacht aan schenken.

Tot slot

We gaan richting de zomervakantie. Er zijn minder bijeenkomsten en activiteiten in de gemeente. Maar nog steeds kunnen we elkaar bemoedigen als het moeilijk is in het leven. Bijvoorbeeld door een kaartje.
 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit