• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Verzoek

Om een goede ledenadministratie te kunnen bijhouden en de bereikbaarheid daardoor te waarborgen, is het belangrijk dat wanneer uw gegevens wijzigen dit ook altijd aan ons door te geven (hpool@hhgmoerkapelle.nl). Denkt u daaraan bij verhuizing, bij wijziging van uw telefoonnummer of emailadres? Bij voorbaat dank!

Kaarten

Afbeeldingsresultaat voor zelfgemaakte kaartenVergeet u het niet om prachtige handgemaakte kaarten bij Joke Boevé te kopen? Voor allerlei gelegenheden zijn kaarten beschikbaar die € 1,50 en € 2,-- per stuk kosten. Ook voor Kerstkaarten kunt u nu bij haar terecht. Een goed idee met het oog op de komende feestdagen. U weet het, de opbrengst komt geheel ten goede van het Bouwfonds! Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad. Het is verstandig om even van te voren te bellen: 079-5933720. Niet bellen tussen 13.00 en 15.00 uur! Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Collecten maart

De maand maart liet de volgende collecten opbrengsten noteren: eredienst € 844,75 ; algemeen kerkenwerk € 593,45; de maandelijkse collecte voor de diaconie € 157,75 is bestemd voor de het noodhulp- en rampenfonds van de HHK.
De extra collecte aan het begin van de maand: de Voorjaarszendingscollecte bracht € 224,55 op.
Het getelde bedrag in de zendingsbus bij de uitgang bedroeg € 98,25,-- en die in het kerkje voor het Bouwfonds € 86,55.
De gehouden collecte voor biddag (zondag 17 maart) bracht € 1.179,05 op. Daarnaast werden de volgende bedragen per bank ontvangen: 1 x € 200,--; 1x € 100,--;1x € 75,-- en 1x € 50,--. De totale opbrengst komt daardoor uit op € 1.604,05. Gemeente heel hartelijk dank!

Collecten april

De opbrengsten van de collecten in april waren: eredienst € 807,55 ; diaconie € 131,10 en algemeen kerkenwerk € 498,20. De extra collecten bij de uitgang in april waren voor noodhulp Malawi € 289,75; opleiding predikanten € 259,95 en voor het landelijk evangelisatiewerk € .185,--. In één van de collectezakken van april werd in een enveloppe € 100,-- gedoneerd voor het Bouwfonds. 
De inhoud van de bus voor de zending bij de uitgang telde een inhoud van € 123,15 en die voor het bouwfonds € 95,55.

Gemeente, hartelijk dank voor al uw bijdragen.  

Op de afsluitende avond van het winterwerk werd er gecollecteerd voor het project in Rotterdam-West waarbij onze oud-gemeenteleden Marc en Ruth betrokken zijn. De collecte bracht € 283,15 op en werd door de diaconie aangevuld tot € 400,.--.

Dit bedrag is inmiddels door de diaconie overgemaakt naar Hart voor West!

Meubels voor de crèche

Van de Rehobothschool hebben we als gemeente spullen gekregen voor de crèche. Bij de verhuizing is er meubilair overgebleven. In totaal kregen we 4 tafeltjes, 8 stoeltjes en een kast. Onze dank gaat uit naar de Rehobothschool voor dit mooie gebaar.

Vrijwillige bijdrage

Het totaalbedrag van de toezeggingen op dit moment is € 30.470,-- Tot eind mei is daarvan € 16.945,-- ontvangen. U kunt de vrijwillige bijdrage overmaken op bankrek.nr. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle o.v.v. VWB 2019.

Giften april / mei

In maand mei werd de volgende gift per bank ontvangen: € 5,-- voor TFT als aanvulling op de extra collecte.

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit