• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Berichten

Verzoek

Om een goede ledenadministratie te kunnen bijhouden en de bereikbaarheid daardoor te waarborgen, is het belangrijk dat wanneer uw gegevens wijzigen dit ook altijd aan ons door te geven (hpool@hhgmoerkapelle.nl). Denkt u daaraan bij verhuizing, bij wijziging van uw telefoonnummer of emailadres? Bij voorbaat dank!

Kaarten

Afbeeldingsresultaat voor zelfgemaakte kaartenVergeet u het niet om prachtige handgemaakte kaarten bij Joke Boevé te kopen? Voor allerlei gelegenheden zijn kaarten beschikbaar die € 1,50 en € 2,-- per stuk kosten. Ook voor Kerstkaarten kunt u nu bij haar terecht. Een goed idee met het oog op de komende feestdagen. U weet het, de opbrengst komt geheel ten goede van het Bouwfonds! Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad. Het is verstandig om even van te voren te bellen: 079-5933720. Niet bellen tussen 13.00 en 15.00 uur! Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Verplichte bijdragen doopleden en belijdende leden 2019

Ook dit jaar wordt onze gemeente weer aangeslagen voor een verplichte bijdrage aan de landelijk Hersteld Hervormde Kerk. Het gaat hierbij dus niet om uw vrijwillige bijdrage, maar om de verplichte bijdrage die wij als gemeente moeten afdragen voor ieder doop- en belijdend lid die ingeschreven staat in onze ledenadministratie.
De hoogte van deze verplichte bijdrage is: € 14,-- voor elk belijdend lid en € 7, -- voor elk dooplid of geboorte lid. Indien uw gezin dus bestaat uit vier personen waarvan twee belijdende leden en twee doopleden dan is de verplichte bijdrage: 2 x € 14,-- en 2 x € 7, -- = € 42.

Tip: u leest nu dit bericht. Wanneer u vandaag even de tijd neemt om het verschuldigde bedrag over te maken, kunt u het niet meer vergeten!
De bijdrage kan overgemaakt worden op bankrek.nr. NL85 RABO 0371.3186.96 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit