• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van:
€ 21,--(28 bonnen van € 0,75);
€ 35,-- (28 bonnen van € 1,25);
€ 28,-- of € 56,-- (resp.14 of 28 bonnen van € 2,--);
€ 20,-- (4 bonnen van € 5,--).

 

Te bestellen door storting van het juiste bedrag op bankrek. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle

Voorbeeld van een omschrijving: 

U kunt eenvoudig weg vermelden: 3x € 0,75 of 3 x € 1,25 etc. etc. 

U maakt dan  €  168,-- (3 x € 21 + 3x € 35,--) over op bovengenoemd bankrekeningnummer.

 

De eerstvolgende eredienst nadat u het verschuldigde bedrag overgemaakt heeft, kunt u de bonnen in enveloppe op naam vinden op de tafel in de hal.

direct contact

verstuur bericht


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit