• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Wat moet u weten bij een ontruiming?

Noodplan

Het is goed om af en toe aandacht te besteden aan een situatie dat er zich een calamiteit voor zou doen. Hiervoor hebben we in onze gemeente het noodplan. Dit is opgesteld door de kerkvoogdij in samenwerking met de BHV’ers, EHBO’ers en (hulp)kosters. Een samenvatting voor u als gemeente geven we hieronder. Neemt u daarom onderstaande tekst eens voor uzelf door.

Vooraf

Voorafgaand aan elke dienst vindt er door de kosters een preventieve controle plaats van diverse voorwerpen die gebruikt moeten worden bij een calamiteit: zijn deze voorwerpen aanwezig en toegankelijk? Ook worden zaal en looproutes zo ingericht dat een ontruiming zo spoedig mogelijk kan verlopen. Dat is ook de reden dat gemeenteleden en gasten met rollators of rolstoelen vooraan of achteraan zitten.

Calamiteit

Mocht er zich een calamiteit voordoen dat het gebouw ontruimd moet worden, dan gebeurt dit onder leiding van de ouderling van dienst (dus niet door de (gast)predikant). De ouderling van dienst heeft hiervoor een tekst klaarliggen in de kanselbijbel waarmee de kerkzaal ontruimd wordt. 

Wat is voor u van belang als we overgaan tot ontruiming?

- Blijf te allen tijde rustig

- De kerkenraad en organist ontruimen de crèche en brengen de kinderen naar de verzamelplaats. Ga als ouders dus niet naar de crèche lopen!

- Volg de instructies van de ouderling van dienst en de BHV’ers / ontruimers op

- Verlaat de zaal via de u aangewezen nooduitgang

- Volg de vluchtroute via de reguliere uitgang of via de uitgang om de hoek bij de crèche

- Verlaat het gebouw, zonder uw jas uit de gaderobe te pakken

- Gebruik als het niet anders kan de vluchtroute via de gymzaal

- Mensen die slecht ter been zijn of minder valide zijn, worden geholpen door de rest van de gemeente. 

- De verzamelplaats is het plein voor Op Moer. De kerkenraad vangt de gemeente daar op. De gemeente verlaat nooit zonder toestemming van de kerkenraad de verzamelplaats.

- Elk gemeentelid controleert of degene die in de kerk om hem of haar heen zaten, aanwezig is. Wanneer er mensen vermist worden, geeft de kerkenraad dit door aan de koster en BHV’ers.

Constateert u zelf – bijvoorbeeld bij het toiletbezoek – een calamiteit, informeer dan z.s.m .de koster. Deze weet wat er vervolgens nodig is. Wordt iemand onwel in de kerkzaal, dan zal z.s.m. de EHBO’er komen. Als u iets ziet gebeuren, blijf ook dan rustig op uw plaats, ten zij u bevoegd bent om hulp te verlenen. 

Team

De teamsamenstelling rond calamiteiten is als volgt.

- BHV’ers (oranje hesjes): Joke van Eeden Petersman (1e verantwoordelijke), Theo van Eeden Petersman, Renie Poolman, John Rademaker, Geerke Stoutjesdijk en Marco van der Zwan.

- EHBO’ers (gele hesjes): Hennie Hofman (1e verantwoordelijke), Rineke Geusebroek - van den Berg, Annette van der Hoek

- Ontruimers (groene hesjes, dit betreft de hulpkosters): Arie van Oosten, Frans Stolwijk, Hans Verruijt, Pieter van Voorden en Patrick de Vos.

Eigen situatie

Tot slot: hebt u een persoonlijke, medische situatie waarvan de EHBO’ers/BHV’ers op de hoogte moeten zijn? Laat het weten aan Joke van Eeden Petersman (jokevep@hotmail.com en 079-5932865) of Hennie Hofman (henniehofman@hotmail.com en 0182-611921). 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit