• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Uitzending kerkdienst

Eredienst

Indien u van een bepaalde dienst de CD in eigendom wil hebben, dan kunt u deze bestellen
bij dhr. G.J. de Vos, Knibbelweg 37,tel. 06 11 169 108.
Kosten: € 3,50.
De preken in de eredienst zijn op zondag rechtstreeks of later nog eens te beluisteren.
U kunt de preken ook downloaden om deze op uw eigen computer op te slaan.

Directe uitzending

Archief

Diensten opnieuw luisteren

of  downloaden op uw eigen computer/laptop(kies in het overzicht hier onder de door u gewenste dienst)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit