• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor predikingPastoraal werk:

Ds. C.M. Visser
Kon. Wilhelminalaan 19
3372 AA Hardinxveld-Giessendam
Tel.: 0184-613107
E-mail: ds.c.m.visser@kliksafe.nl

Wij zijn alweer terecht gekomen in het laatste kerkblad van dit jaar. 
Wij zijn voornamelijk door verhuizingen wel wat mensen kwijt geraakt.

Zeker als kleine gemeente is dat een heel gevoelig iets.

Aan de andere kant, wij mogen ook geloven dat de Heere alle dingen leidt. Hij zal hier ook zo Zijn bedoelingen mee hebben.

En wij worden hierdoor des te meer opgeroepen om ons zoveel als mogelijk te geven voor de Heere en Zijn gemeente. Versta daarin uw en jouw roeping. Niet één onzer is in het voorbij gesnelde jaar, tot hiertoe door de dood weggenomen.

Wel is er hier en daar heel wat geleden. Soms een lijden in meerderlei opzicht. Het is de Heere bekend.

Moge de Heere het geheiligd hebben aan de harten van die en gene.

De verkondiging van het Heilig Evangelie mocht zondag aan zondag in vrijheid doorgang vinden. Dat kunnen we niet hoog genoeg waarderen!

Zelf ben ik de Heere dankbaar dat ik zeer regelmatig in de gemeente kon en mocht voorgaan, waarbij in de vrije stof veelal gekozen is voor serieprediking en in de avonddiensten regelmatig  is gepreekt naar aanleiding van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Ook al zijn de belevingen rond de Woordverkondiging soms wat verschillend, toch mag ik me door de gemeente gedragen weten. Dat beleef ik als een wonder!

De Heere geve u en jou dat straks ook in het nieuwe jaar bij de voortduur a.u.b. te blijven doen. Doe dat vooral door het gebed!
De jaarwisseling zijn wij om 24.00 uur niet in uw midden. Maar ik hoop dat ook in Moerkapelle en omgeving er velen zullen zijn, die gebogen over het Woord de Heere zullen danken en bidden.

En dat we als gemeente de nieuwjaarsdag samen mogen beginnen onder het geklank van het Evangeliewoord uit Maleachi 4 vers 4: “Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.”

Weet wel, de Heere heeft daar rijke beloften aan verbonden!

Lees maar: “Wie zijn weg wel aanstelt zal Ik Mijn heil doen zien!” Wij wensen u en jou ook vanaf deze plaats een gezegend 2019 toe.
Uw ds. C.M. Visser

 
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit