• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor predikingPastoraal werk:

Ds. C.M. Visser
Kon. Wilhelminalaan 19

3372 AA Hardinxveld-Giessendam

Tel.: 0184-613107
E-mail: ds.c.m.visser@kliksafe.nl

 

Preekbespreking

Zondagavond 17 maart is er na de dienst een preekbespreking voor en met heel de gemeente.

Binnen de kerkenraad is over de prediking gesproken. De kerkenraad kent mijn verlangen om de gemeente te laten zien hoe de HEERE Zijn Volk leidt. Het is mijn vaste overtuiging dat dit, naar het Woord van onze God, ook uitstekend kan, door nader stil te staan bij de woestijnreis van het volk Israël, nadat het uit Egypte is bevrijd. (zie: 1 Korinthe 10:6a).

Heel leerzaam, juist ook, om er geestelijke lessen uit te trekken.

Ik wijk die avond af van de vervolgstof naar aanleiding van de N.G.B. en wil stil staan bij de vraag: Waarom staat Exodus 13 vers 20 in de Bijbel? “Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde van de woestijn.”

Dit te overdenken kan heel leerzaam en heilzaam zijn. 
Eenieder hartelijk welkom.

Winterlezing

De winterlezing van 21 maart komt te vervallen. Ik had die avond spontaan ingevuld in de agenda, maar mijn vrouw ging terecht hier niet mee akkoord. Niet dat ze zo bazig is. Maar ze hoopt die dag 70 jaar te worden. Daarmee zijn we deze winterperiode door de lezingen heen. Persoonlijk vind ik het jammer dat velen deze lezingen aan zich hebben voorbij laten gaan, terwijl geprobeerd is, om Christen in het hart te kijken en daar voor eigen hart en leven lering uit te trekken. Anderzijds was er toch ook wel echt belangstelling, voldoende om in het nieuwe seizoen dit af te maken en met de kerkenraad te beraden wat de vervolgstappen zullen zijn.

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal houdt de kerkenraad donderdag 28 maart om 19.30 uur Censura Morum In Beth San. Dit Censura Morum is toegankelijk voor gemeenteleden, die menen dat die of gene uit het geheel van de gemeente, vanwege uitbrekende zonden, niet kan deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Dat kan dan de kerkenraad worden kenbaar gemaakt, met in achtneming van de leefregel uit Mattheus 18: 15-17.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Donderdag 28 maart is er een bezinningsuur met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal d.d. zondag 31 maart. Deze avond vindt plaats in de grote zaal van Beth San en begint om 20.00 uur en zal uiterlijk 21.15 uur worden beëindigd. Iedereen hartelijk welkom.

Tenslotte

De Heere zij ons allen goed en nabij. Ontvangt de hartelijke groeten van ons uit Boven-Hardinxveld.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit