• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Thuisfrontteam

Vanuit onze gemeente is een echtpaar naar Centraal-Azië uitgezonden.* In hun missie willen zij het Evangelie van Jezus Christus vertellen in een gesloten land en gaan zij aan de slag om kinderen met een handicap en/of ontwikkelingsachterstand te helpen. De één door als ergotherapeut met de kinderen te werken, de ander als ontwerper door het ontwikkelen van medische hulpmiddelen voor de kinderen. Door dit werk hebben zij de mogelijkheid om in het land te verblijven en om binnen de relaties die ontstaan de liefde van Jezus Christus te delen met de mensen om hen heen. 

Als u met onze zendingswerkers wilt meeleven, meebidden en/of meegeven, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van het thuisffrontteam: Henri & Henriët Pool, telefoonnummer 06-18334521. U kunt ook een mailtje sturen naar henrienhenriet@hotmail.com.”

* Vanwege hun veiligheid en de veiligheid van de mensen met wie zij samenwerken wordt hier de naam van het echtpaar en het betreffende land niet genoemd.

 

Beste gemeente,

JJ&B en hun zoontje N hebben een goede zomer gehad. B’s moeder is bij hen op bezoek geweest.

Zij hebben een training gevolgd over het omgaan met en bemoedigen van getraumatiseerde mensen en hoe het Goede Nieuws met hen te delen.

Ook hebben ze een zomertraining bijgewoond in de stad waar ze wonen, die lokale broeders en zusters toerust om het Goede Nieuws te delen.
De politieke situatie zorgt regelmatig voor onrust onder de inwoners van het land en ook bij JJ&B.

In het voorjaar is de president afgetreden, waarna er verkiezingen zijn geweest. De bevolking uitte hun verontrusting over de gang van zaken, maar dit werd hardhandig de kop in gedrukt.

Ook is er dreiging van wetgeving die ervoor zorgt dat ál het internetverkeer gevolgd kan worden. Voor nu is het afgewend, maar voor hoe lang?
In het land zijn veel tradities waar christenen moeite mee hebben. Bijvoorbeeld als er iemand overlijdt.

Om hier goed mee om te gaan, vraagt veel wijsheid en inzicht van christenen. Wilt u voor JJ&B bidden dat zij hier iets in kunnen betekenen?
Bid ook mee voor verspreiding van het Goede Nieuws in het land waar JJ&B en N verblijven en voor de politieke situatie van dat land.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit