• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Eljakim 12-16+

Tijdens de verenigingsavonden avonden staat leren uit de Bijbel centraal.
Daarnaast is er veel tijd voor: gezelligheid, ontspanning en nog veel meer.

 

Hallo jongens en meisjes,
14 oktober hopen we weer de eerste clubavond te houden na de avonddienst.
Jullie hebben al persoonlijk een uitnodiging gehad om te komen.
Als alle pubers tussen de 12 en 17 jaar nou zouden komen, hebben we echt een aardig gemixt clubje!
Kom je voor het eerst en heb je vragen? Loop gewoon ff naar mij toe en gooi het eruit.
We willen ook weer een avondje inplannen om met elkaar wat te gaan doen!
Ideetje of tip, we horen het graag.
Groetjes, Marco

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit