• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Eljakim 12-16+

Tijdens de verenigingsavonden avonden staat leren uit de Bijbel centraal.
Daarnaast is er veel tijd voor: gezelligheid, ontspanning en nog veel meer.

Hey clubgenoten,
Supergaaf dat we de eerste clubavond weer bij elkaar mochten zijn!
Heel fijn dat Noëlle er deze avond ook bij was.
De volgende keer is op zondagavond 18 november.
Deze keer komen ook Luuk en Tigo kijken, Top!
Ik heb er weer zin in en zou zeggen tot dan.
Groetjes Marco

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit