• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Jedidja 21 jaar e.o.

BIJBELGROEP JEDIDJA HEET JE HARTELIJK WELKOM

Tijdens onze kringavonden staat de ontmoeting rondom de Bijbel centraal.
Door deelname aan deze kring leren wij elkaar als “jonge” gemeenteleden beter kennen.
Maar wat vooral onze doelstelling is, is dat wij met elkaar in biddend opzien de Heere Jezus Christus persoonlijk mogen leren kennen als onze Redder en Verlosser en als wij Hem al kennen dat we daarin mogen groeien en elkaar bemoedigen en opscherpen!
De bijbelstudiegroep komt altijd bij één van de leden thuis bij elkaar. Een van de leden van de kerkenraad is daarbij, indien mogelijk, ook aanwezig. Ook mensen die een keer willen komen kijken, schroom niet om eens langs te komen.

Komende avond:

Als Jedidja hopen we samen te komen op  donderdag 16 mei.
Deze avond gaan we verder met het bestuderen van Joël 2.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit