• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Mannenvereniging Onesimus

Plaats bijeenkomst: vergaderzaal in verzorgingstehuis 'Beth-San'.

We betalen graag geld voor medicijnen die nodig zijn voor ons lichaam, hoe naar ze ook zijn. Zouden we dan opstandig zijn als we moeten betalen voor wat onze ziel beter maakt.
Verkeert u in het donker? Laat dat u niet weerhouden om tot God te gaan. Het is een dappere daad om uw ziel in het donker aan Hem toe te betrouwen. Bunyan
We vergaderen op 20 februari , Jona 3:5-10 wordt behandeld.

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit