• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Mannenvereniging Onesimus

Plaats bijeenkomst: vergaderzaal in verzorgingstehuis 'Beth-San'.


In wat voor wereld Heere God, breng ik mijn kinderen groot
Een wereld die vervloekt is en gevangen door de dood
Waar honger heerst en armoe schrijnt, waar liefde steeds iets meer verdwijnt
De aarde is in nood, hoe leer ik hen niet bang te zijn
Voor wat de massa zegt, hoe leer ik hen hun wapenrusting
Dragen voor ’t gevecht, dat elke dag op aarde woedt Hoe krijg ik ze goed opgevoed, dat lukt me maar zo slecht
Maar ik hoef het niet zelf te doen Uw Geest is steeds dichtbij
Ik weet dat het genade is, het hangt niet af van mij
Geef dat ik slechts een voorbeeld ben, en dat ikzelf U steeds erken
Dan zien ze dat aan mij, draagt U mijn kinderen dan zelf
Daar waar ze veilig zijn, ik bid U geef ons liefde voor wie
Zwakker is en klein, bescherm hen met Uw engelenmacht
Totdat het donker van de nacht, voorgoed voorbij zal zijn.
Mossel de Kievit

 

Op 14 november behandelen we Jona 1 vers 4-13 en
Op 21 november behandelen we Jona 1 vers 11-17
 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit