• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Mannenvereniging Onesimus

Plaats bijeenkomst: vergaderzaal in verzorgingstehuis 'Beth-San'.

 

Mijn woorden zijn loos als mijn hart God niet smeekt
Of Hij eindelijk het juk dat zij dragen verbreekt
Als ik niet strijd tegen honger en nood
Want al is het monster nog zo groot
Ik hoef slechts in Jezus sporen te gaan
Hij heeft me alles al voorgedaan

Mijn woorden zijn loos als mijn hart niet beaamt
Dat ik eindelijk moet doen wat een Christen betaamt
Opstaan voor mensen verdrukt en berooid
Zij hebben mij nodig, misschien meer dan ooit
Want ik ben hun broeder, die hun nader is
Omdat hún God, door Jezus, ook míjn Vader is
Anne Lies Mossel-de Kievit

 

De vergaderdata voor oktober zijn 10 en 24 oktober om 19.45 in Beth San.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit