• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Maranatha 17 jaar en ouder

Doelgroep

De jongerenvereniging Maranatha wordt bezocht door jongeren van 17 jaar en ouder.
De vereniging komt eenmaal per drie weken na de avonddienst van 18.30 uur bij elkaar. Centraal op de vereniging staat de bijbelstudie. Soms aan de hand van een onderwerp, soms aan de hand van een bijbelgedeelte.

 

Komende avond

Van harte uitgenodigd 17 februari a.s. bij Koen en Teunie Reijneveld
 

 

uitgelichtklik op het logo om naar de site te gaan

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit