• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Vrouwenkring Ruth

 

Het bestuur van de vrouwenkring “Ruth” nodigt  u van harte uit om de verenigingsavonden te bezoeken. De avonden worden gehouden bij één van de leden thuis.

Wij hopen dat veel vrouwen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven.
Juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, is het belangrijk dat wij elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Waar kan dat beter dan in gezamenlijkheid rondom het geopende Woord van God? Daarom is het goed tijd vrij te maken!

Volgende bijeenkomst

Het winterseizoen 2018-2019 is in april jl. afgesloten.

Na de lente- en zomerperiode hopen wij weer bij elkaar te komen!

Eind augustus wordt de eerste bijeenkomst via deze site weer bekend gemaakt!

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit