• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Verenigingsnieuws

Zondagsschool Immanuel

Christelijke wallpaper met bijbeltekst: Jesaja 41:13

Zondagsschool Immanuel(4-12 jaar)

Het is weer tijd! Tijd voor de zondagsschool.
Tijd met elkaar en tijd met God.
Misschien zijn jullie in een vakantie er wel eens met een schep op uit geweest en heb je dingen gevonden of ontdekt.
Op de zondagsschool gaan wij dat ook doen! Schatgraven in de Bijbel!
Als meester en juffen van de zondagsschool mogen wij weer in het Woord duiken om alle rijkdommen en schatten die we daarin vinden door te geven aan jullie.
Om te getuigen en te vertellen wat we hebben geleerd en ons heeft geraakt. We mogen een middel zijn in Gods hand om samen met jullie aan de voeten van de Heere God te zitten en van Hem te leren.
We willen u vragen om als ouders en gemeenteleden samen met ons te bidden voor een zegenrijk seizoen.
In alle afhankelijkheid vragen dat de Heere het hart van alle kinderen opent, dat ze aangeraakt mogen worden. Ook als leiding kunnen we niet zonder uw gebed!

 

Ha jongens en meisjes.

De Kerstviering is weer voorbij! Wenamen afscheid van Manuel. Met jullie en de ouders hadden we hele fijne viering. .
In januari hopen we op   6, 13, 20 en 27 januari weer bijlekaar te komen. 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit