• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Wie zijn wij?

Achtergrond

Ontstaan

Een deel van de leden van de Hervormde  Gemeente aan de Dorpsstraat is  in 2004 niet  meegegaan naar een nieuw kerkverband de Protestantse Gemeente Nederland met een andere grondslag dan de toenmalige bestaande Hervormde kerk.

De leden die niet van kerkgenootschap veranderden, bleven dus Hervormd (zoals voor 2004) maar konden helaas geen gebruik meer maken van de kerk aan de Dorpsstraat. Sinds 1 mei 2004 komt onze Hersteld Hervormde Gemeente dan ook bijeen in 'Dorpshuis Op Moer' aan de Raadhuisstraat 40 te Moerkapelle.

De gemeente komt tweemaal op de eerste dag van de week (zondag) samen in een dienst waarin de verkondiging van het Woord centraal staat. De aanvangstijden worden regulier vastgesteld om 09.30 uur en 18.30 uur.

Erediensten

De verkondiging (de uitleg en toepassing van de Bijbel) is het centrale deel van de eredienst.
Omdat in de eredienst sprake is van een ontmoeting tussen de Heere God in Zijn Zoon Jezus Christus en de gemeente dient de gemeente zich hierop zowel innerlijk (gebed) als uiterlijk (kleding) voor te bereiden.

Zo wordt van de vrouwen en meisjes gevraagd een hoed te dragen als zij de eredienst bijwonen. Dit in elk geval te doen als zij deelnemen aan de sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) en wanneer zij openbare belijdenis doen. De bijbelse fundering hiervan wordt gevonden in 1 Kor. 11: 1-16. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit