• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Contact

U kunt contact opnemen met:

Predikant

Ds. J.W. van Estrik

Oude Nieuwlandseweg 20c

3253 LL Ouddorp

email: jwvanestrik@hetnet.nl

tel. 0653946550

SCRIBA / SECRETARIS KERKVOOGDIJ:

C.J.L. Weerheim
e-mail: scriba@hhgmoerkapelle.nl

tel. 06 22 45 75 50

REGELEN PREEKBEURTEN / PENNINGMEESTER KERKVOOGDIJ:

ouderling(kerkvoogd) C. Reijneveld
Middelweg 18
2751 GK Moerkapelle
tel. 079-5932716
email: creijneveld@hhgmoerkapelle.nl

LEDENADMINISTRATIE:

Wijzigingen voor de ledenadministratie kunnen door gegeven worden aan:

email: rdegooijer@hhgmoerkapelle.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit