• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Contact

U kunt contact opnemen met:

PREDIKANT

Ds. J.W. van Estrik
Oude Nieuwlandseweg 20c
3253 LL Ouddorp
tel. 06 - 53 94 65 50
e-mail: jwvanestrik@hhgmoerkapelle.nl

SCRIBA / SECRETARIS KERKVOOGDIJ

Ouderling(kerkvoogd) C.J.L. Weerheim
tel. 06 - 22 45 75 50
e-mail: scriba@hhgmoerkapelle.nl

REGELEN PREEKBEURTEN / PENNINGMEESTER KERKVOOGDIJ

Ouderling(kerkvoogd) C. Reijneveld
Middelweg 18
2751 GK Moerkapelle
tel. 079 - 593 27 16
e-mail: creijneveld@hhgmoerkapelle.nl

DIACONIE

Diaken G.J. de Vos
tel. 06 - 11 16 91 08
e-mail: gjdevos@hhgmoerkapelle.nl

LEDENADMINISTRATIE

Wijzigingen voor de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden via: rdegooijer@hhgmoerkapelle.nl

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit