• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Onze verenigingen

 
Image result for verenigingen

Onze gemeente kent de volgende verenigingen:

- de zondagsschool voor alle kinderen basisschool

- jeugdvereniging Eljakim voor jongeren van 12 t/m 15/16 jaar

- jeugdvereniging Maranatha voor jomgeren van 16 jaar en ouder

- bijbelstudie vereniging Jedidja van ca 21 t/m 35 jaar

- mannenvereniging Onesimus

- vrouwenvereniging Ruth

De leden van de verenigingen kunnen d.m.v. in te loggen de activiteiten en het nieuws van hun vereniging lezen.

Niet leden die meer informatie willen hebben, kunnen via de optie Contact (zie hoofdmenu) informatie krijgen via de scriba van onze gemeente.

 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit