• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over ONZE GEMEENTE

Onze verenigingen

Afbeeldingsresultaat voor vereniging

In het jeugdwerk binnen onze gemeente gaat het vooral om de twee volgende taken: 

1) bijbelse toerusting, door de jeugd in aanraking te brengen met het Evangelie.
2) maatschappelijke toerusting en ontspanning.

In de winterperiode oktober t/m maart van ieder jaar vindt het jeugdwerk plaats.
De leidinggevenden worden benoemd door de kerkenraad, op voorstel van de leiding van de vereniging.

Onze gemeente kent de volgende  verenigingen:

- de zondagschool

- jeugdclub Eljakim (12-16 jarigen);

- jongerenvereniging Maranatha (17 jaar en ouder);

-  jongerenbijbelkring Jedidja, 

- vrouwenkring Ruth

-mannenvereniging Onesimus

Informatie over de verenigingen kunt u verkrijgen via het contactformulier (zie onder Contact - hoofdmenu) of door telefonische informatie op te vragen bij de scriba van de kerkenraad.

De leden van deze verenigingen kunnen meer informatie vinden over de activiteiten door in te loggen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit