• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Vergoeding oud papier uit voorziening afvalstoffen

Oud papier

Op zaterdag 5 december wordt ten bate van de zending weer oud papier bij u thuis (Moerkapelle) opgehaald.

Graag stapels oud papier goed aan elkaar verbonden of in een doos aan de weg zetten.

Namens de ophalers van het oud papier alvast hartelijk bedankt!

Vrijwilligers ophalen oud papier

Wij kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken, schroom niet!

Ook zijn we op zoek naar 2 nieuwe coördinatoren, omdat Dirk en Niels binnenkort met dit werk gaan stoppen.

Aanmeldingen als vrijwilliger of meer informatie over wat dat coördinatiewerk inhoudt kunnen naar oudpapiermoerkapelle@gmail.com.
Afbeeldingsresultaat voor cdCd-opname

Indien u van een bepaalde dienst de CD in eigendom wil hebben, dan kan deze besteld worden bij Gerwin de Vos, 

tel. 06-111 69 108  of per mail gerwinenjudithdevos@gmail.com. Kosten: € 3,50. 

Natuurlijk kunt u ook zelf de preek downloaden op uw eigen desktop.

Rechtstreekse uitzending eredienstAfbeeldingsresultaat voor uitzending kerkdienst

De erediensten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren of mee te kijken  via

https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending 

Kopij maand december

Kopij voor de maand december ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 18 november voor 23:00 uur. Inleveradres: hhofman@hhgmoerkapelle.nl. Het kerkblad komt op vrijdag 27 november uit.

 

 

 


Klik boven de bijbel om deze te openen.

direct contact

verstuur bericht

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit