• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Volleybaltoernooi Moerkapelse TFC's

Zaterdagavond 22 juni hopen de thuisfrontcommissies van Kees en Elsbeth Janse en JJ en B van Eeden Petersman weer het jaarlijkse volleybaltoernooi te organiseren. Ook dit jaar wordt het toernooi in dorpshuis ‘Op Moer’ te Moerkapelle gehouden, aanvang 19:30 uur. Bij deze een oproep voor het aanmelden van teams via een mailtje naar TFCJanse@gmail.com of leefmee.vep@outlook.com
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon en kan op de avond zelf worden betaald. De opbrengst van deze avond komt weer ten goede aan het werk van thuisfrontcommissies. Verder nodigen we iedereen uit om de teams te komen aanmoedigen en met elkaar een gezellige avond te hebben!
Namens de thuisfrontcommissies,
Klaas-Jan van Heeringen
Jonathan Voorwinden

Enthousiaste teamleden gezocht voor jeugdweek 2019!

Ook dit jaar hopen we in de laatste week van de zomervakantie (26 - 29 augustus) de jeugdweek te organiseren voor de jeugd van Moerkapelle. Tijdens de avondjeugdweek willen we de jongeren (12-16 jr) vertellen over God aan de hand van een actueel thema. Daarnaast organiseren we leuke, uitdagende sportactiviteiten en spellen. Dit doen we met een team van ongeveer 15 personen zodat we de verschillende taken goed kunnen verdelen. Op dit moment zijn we met 9 teamleden, we zoeken er dus nog 6!  De teamleden komen uit één van de organiserende Moerkapelse kerken. Als team zijn we erg enthousiast om de jongeren een onvergetelijke week te bezorgen.
Ben jij 20 jaar of ouder en een teamplayer met hart voor de jongeren van Moerkapelle?
Welkom in ons jeugdweekteam!
Interesse of vragen? Bel, mail of app met Eline Paul via 06-42105358 of eline_paul@hotmail.com
Ben je jonger dan 20 jaar of trek je liever met kinderen op en wil je ook graag de jeugdweek organiseren? Dan ben je van harte welkom in het ochtend jeugdweekteam voor de kinderen (6 - 12 jaar). Interesse of vragen? Bel, mail of app met Dirk Hoogendoorn via 06-10056054 of dirkhoogendoorn@filternet.nl

Verschijning Kerkklanken

De volgende uitgave van Kerkklanken zal verschijnen op zondag 15 juli. Dit nummer verschijnt dan voor een periode van zeven weken. Vriendelijk verzoek aan een ieder die kopij inlevert dit uiterlijk vrijdag 6 juli te doen bij jgpoolman@hhgmoerkapelle.nl 

Oud papier

De eerstvolgende ophaaldagen van het oud papier zijn op zaterdag 15 juni en 13 juli. Zet u het oud papier voor 9.00 uur ’s ochtends buiten?

Graag goed samengebonden aanbieden, dat scheelt voor de ophalers veel tijd.

Bij voorbaat onze dank.

Afbeeldingsresultaat voor oud papierNoteert u s.v.p. de volgende inzameldata voor 2019: 10 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

Afbeeldingsresultaat voor cdCd-opname

Indien u van een bepaalde dienst de CD in eigendom wil hebben, dan kan deze besteld worden bij Gerwin de Vos, Knibbelweg 37, tel. 06-111 69 108. Kosten: € 3,50. 

Rechtstreekse uitzending eredienstAfbeeldingsresultaat voor uitzending kerkdienst

De erediensten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren via onze site: www.hhgmoerkapelle.nl; keuzemenu bovenaan: Uitzending kerkdienst. Als u hier op klikt en op de nieuwe pagina aan de linkerkant voor Directe uitzending kiest, kunt u meeluisteren.

Image result for reformatorisch meldpuntMeldpuntmisbruik

Wordt het meer dan praten?

Blijf er niet mee zitten. De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft. Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Verdiepingsreis Hongarije 11 - 18 september 2019

Als christelijke Hongarijespecialist bieden wij unieke reizen waarin wij u met een geopende Bijbel meenemen door dit prachtige land dat zo’n bijzondere plaats binnen Europa inneemt.
• Herbeleef de 1000-jarige geschiedenis van Hongarije
• Bezoek Boedapest dat in de 19e eeuw het Habsburgse Wenen naar de kroon stak
• Geniet van de Hongaarse muziek en keuken
• Bekijk de Jugendstil-architectuur van Ödön Lechner
• Bezoek de grootste synagoge van Europa
• Ontmoet Hongaarse christenen
Ontdek Hongarije vanuit Bijbels perspectief met Hongarije Holidays! Kijk op www.hongarijeholidays.nl

 


Klik boven de bijbel om deze te openen.

direct contact

verstuur bericht

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit