• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Kaarten 

Vergeet u het niet om prachtige handgemaakte kaarten bij Joke Boevé te kopen?

Voor allerlei gelegenheden zijn kaarten beschikbaar die € 1,50 en € 2,00 per stuk kosten.

Ook voor Kerstkaarten kunt u nu bij haar terecht. Een goed idee met het oog op de komende feestdagen.

U weet het, de opbrengst komt geheel ten goede van het Bouwfonds!

Elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad.

Het is verstandig om even van te voren te bellen: 079-5933720. Niet bellen tussen 13:00 en 15:00 uur! Een afspraak maken kan natuurlijk ook. 

Kopie en verschijning Kerkklanken

De volgende uitgave van Kerkklanken zal verschijnen op vrijdag 3 juni.

Dit nummer verschijnt dan voor een periode van vijf weken.

Vriendelijk verzoek aan een ieder die kopij inlevert dit uiterlijk 25 mei te doen via de mail aan hhofman@hhgmoerkapelle.nl

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit