• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Oud papier in Moerkapelle, Zuidplas, Zuid Holland | In Moerk… | Flickr

Vergoeding oud papier uit voorziening afvalstoffenCd-opname

InAfbeeldingsresultaat voor cddien u van een bepaalde dienst de CD in eigendom wil hebben, dan kan deze besteld worden bij Gerwin de Vos, 

tel. 06-111 69 108  of per mail gerwinenjudithdevos@gmail.com. Kosten: € 3,50. 

Natuurlijk kunt u ook zelf de preek downloaden op uw eigen desktop.

Afbeeldingsresultaat voor uitzending kerkdienstRechtstreekse uitzending eredienst

De erediensten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren of mee te kijken  via

https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending 

Kopij maand maart

Kopij voor de maand maart 2021 ontvangen?wij graag uiterlijk 18 februari 2021. Inleveradres: hhofman@hhgmoerkapelle.nl. 

Kaarten

Bij Joke Boevé kunt u niet alleen kaarten kopen voor allerlei gelegenheden. De kaarten zijn te koop voor?€ 1,50 en € 2,00 per stuk.

De opbrengst ten goede van het Bouwfonds! Elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad. Het is verstandig om even van tevoren te bellen: 079-5933720.

Niet bellen tussen 13:00 en 15:00 uur! Een afspraak maken, kan natuurlijk ook.? LET OP: neem bij een bezoek altijd de corona-maatregelen in acht. Doe i.v.m. Joke’s gezondheid ook een mondkapje op!


Klik boven de bijbel om deze te openen.

direct contact

verstuur bericht

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit