• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Actueel

Uitnodiging: huwelijkskring

Het huwelijk is iets moois. Juist in een gebroken wereld. Niet voor niets wordt het ‘een paradijsbloem’ genoemd die God ons heeft gegeven. Maar ook die paradijsbloem wordt aangetast door de zonde. Misschien herken je het wel. Je bent blij met je man of vrouw. Maar soms loopt het even helemaal niet. Doordat je allebei anders communiceert. Doordat je vergeet wat de ander belangrijk vindt. Doordat je allebei druk bent. In de gemeente zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. Bovendien vergelijkt God het huwelijk met de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Daarom willen we een huwelijkskring starten. We nodigen echtparen uit daaraan mee te doen.

Wat: 6 avonden met elkaar nadenken over het huwelijk als verbond, de vijf talen van de liefde, communicatie, seksualiteit en gezinsvorming en huisgodsdienst.

Wie: alle echtparen, of jullie nu 2, 10, 25 of 40 jaar getrouwd zijn. De huwelijkskring wordt geleid door Henri & Henriët Pool. Er is plaats voor max. 4 echtparen die bij gezondheid en welzijn alle avonden bijwonen.

Hoe: we gebruiken het cursusboek ‘Jullie huwelijk: liefde en trouw in de praktijk’ van de HHJO.

Als voorbereiding lezen jullie per avond een inleiding van meestal 4 bladzijden.

Wanneer: buiten het winterwerkseizoen, op donderdagavond 20 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 24 augustus en 14 september. Inloop 19.45 uur, start om 20.00 uur en afsluiting rond 22.00 uur. 

Waar: bij Henri & Henriët Pool. In overleg is het mogelijk de locatie af te wisselen.

We nodigen jullie van harte uit om je uiterlijk 10 april aan te melden via henrienhenriet@hotmail.com.  

Kaarten Bouwfonds

Bij Joke Boevé kunt u niet alleen gewone kaarten, maar ook prachtige handgemaakte Kerstkaarten krijgen. Deze zijn te koop voor?€ 1,50 en € 2,00 per stuk.

Ook bij de Kerstkaarten komt de opbrengst ten goede van het Bouwfonds!

Elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen. Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad. Het is verstandig om even van tevoren te bellen: 079-5933720. Niet bellen tussen 13:00 en 15:00 uur!

Een afspraak maken, kan natuurlijk ook.? 

LET OP: neem bij een bezoek altijd de corona-maatregelen in acht.

Doe i.v.m. Joke’s gezondheid ook een mondkapje op! 

Kledinginzameling Kom over en help

Op zaterdag 6 mei, van 9:00 tot 11:30 uur kunt u weer tweedehands kleding brengen voor de stichting Kom over en help.

Het inzameladres is Herenweg 39. Graag de kleding schoon en heel en heel graag in een stevige, afgesloten plastic zak verpakken.

We zamelen in: draagbare kleding, schoenen/ sokken, tassen en riemen, huishoudtextiel, beddengoed, lakens, dekens en spreien, sjaals, mutsen, petten, hoeden en handschoenen. Sorteren is niet nodig. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. C. Verweij (079-5932407), cverweij@kliksafe.nl).

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit