• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Ouderenvervoer

Ouderenvervoer

Afbeeldingsresultaat voor vervoer

Indien u niet zelfstandig in staat bent om naar de kerk te komen dan willen we graag vervoer voor u regelen.
Aarzel niet om dan contact op te nemen met C.J. Blijleven, tel.nr. 06 837 920 61, mailadres: cjblijleven@hhgmoerkapelle.nl of stuur een bericht via het direct contactformulier (zie menubalk onder: contact).
Wij regelene het vervoer graag voor u! 

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit