• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Welkom

Zondagsschool Immanuel(4-12 jaar)

Zondagsschool Immanuel heeft als doel om alle kinderen of je nu wel of niet bij een kerk behoort te vertellen over de Heere Jezus.
Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 van de basisschool zijn dan ook welkom.

Iedere week kun je luisteren naar een Bijbelverhaal en we leren stukjes uit de Bijbel en Psalmen.
Verder zingen we met elkaar ook mooie liederen.
De zondagsschool wordt gegeven op zondag aansluitend aan de ochtenddienst (dus van11.00 -12.00 uur) , met uitzondering wanneer er 's middags een middagdienst is (zie bij Diensten) en in de de kerst-, voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba van onze gemeente. Zie onder contact.

BIJBELVERHALEN 

Bijbelverhalen voor jonge kinderen | Christelijke kinderboeken

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit