• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Bouwfonds

Verkoop kaarten t.b.v. het Bouwfonds

Afbeeldingsresultaat voor zelfgemaakte kaartenLeden en niet leden kunnen bij Joke Boevé prachtige handgemaakte kaaren kopen?
Voor allerlei gelegenheden zijn kaarten beschikbaar.

Deze kosten € 1,50 en € 2,-- per stuk. 
Ook voor Kerstkaarten kunt u nu bij haar terecht.

Een goed idee met het oog op de komende feestdagen.

Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is gelegenheid bij Joke langs te gaan om kaarten uit te zoeken en te kopen.

Adres: Jhr. v.d. Welstraat 6. Zij heeft een behoorlijke voorraad.
Het is verstandig om even van te voren te bellen: 079-593 3720.

A.u.b. niet bellen tussen 13.00 en 15.00 uur! Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit