• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Welkom

Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle

 

 

 

De betekenis van ons logo:

de Heere God vergadert door Woord en Geest nu Zijn gemeente
met het oog op de toekomst!

 

Onze samenkomsten worden gehouden in
Dorpshuis 'Op Moer',
Raadhuisstraat 40, Moerkapelle.

Rondom 'Op Moer is er voldoende parkeerruimte.

De samenkomsten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren en te downloaden via het keuze menu: preken beluisteren.

Indien u inlichtingen wil of vragen heeft, kunt u deze aan ons stellen: zie menu-optie contact voor de adressen.

Mocht u een CD-opname van de kerkdienst willen dan kunt u
deze bestellen bij: Gerwin de Vos - gjdvos@live.nl - 
 Knibbelweg 37, tel. 06 11 16 91 08. Kosten: € 3,50.


 

           

                       

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit