• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle.

Pinksterfolder - en bloemenbezorging: zie voor informatie onder HHG Moerkapelle Nieuws!

 

Tot en met 1 juni is het i.v.m. het coronavirus niet mogelijk om in Dorpshuis Op Moer bij de diensten aanwezig te zijn. Bij de dienst in Op Moer zijn alleen de predikant, een ouderling, een diaken, een organist, een koster en iemand voor de technische hulp aanwezig. U kunt met ons meekijken en meeluisteren via https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending.

Op deze pagina vindt u ook: meditatie consulent ds. B.D. Bouman (op de woensdagavonden 20.00 uur); de zaterdagavondmeditaties (20.00 uur) van onze ouderlingen  en de bijbelverhalen voor de kinderen.

Op deze website willen wij u graag informeren over onze kerkelijke gemeente.

Leden van onze gemeente kunnen inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

I.v.m. privacy-wetgeving mogen wij namelijk niet alles op het openbare gedeelte van deze site publiceren. Voor niet leden van de gemeente publiceren wij steeds de meest relevante informatie. Wilt u meer informatie dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen (zie onder direct contact).

Door het Coronavirus komen we tijdelijk niet bijelkaar maar in de normale situatie bent u hartelijk welkom in onze diensten op zondag (09.30 en 18.30 uur). Plaats: 'Dorpshuis Op Moer' , Raadhuisstraat te Moerkapelle.

Wilt u meer informatie over wat het christelijk geloof inhoud, klikt u dan op rechtsonder op deze pagina op: heeft u vragen over het geloof? 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit