• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Moerkapelle.

U / jij bent hartelijk welkom in onze samenkomsten (Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat, Moerkapelle) 

U kunt ook met ons meekijken en meeluisteren via https://www.hhgmoerkapelle.nl/directe-uitzending.

Op deze pagina vindt u ook bijbelverhalen voor de kinderen.

Door middel van deze website willen wij u graag informeren over onze kerkelijke gemeente.

Leden van onze gemeente kunnen inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

I.v.m. privacy-wetgeving mogen wij namelijk niet alles op het openbare gedeelte van deze site publiceren.

Voor niet leden van de gemeente publiceren wij steeds de meest relevante informatie.

Wilt u meer informatie dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen (zie onder direct contact).

Wilt u meer informatie over wat het christelijk geloof inhoud, klikt u dan op: heeft u vragen over het geloof? 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit