• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Vertrouwenspersonen

Kennismaking

Beste mede-gemeenteleden, ha jongelui,

Wij zijn Lydi en Daniëlle en zijn door de kerkenraad gevraagd ons in te zetten als Interne Vertrouwenspersonen (IVP).
Via dit berichtje willen wij ons zelf kort voorstellen en uitleggen wat onze functie is.
En waarom het belangrijk is dat u en jullie ons weten te vinden.- Lydi: 06-48464201, lrozendaal@hhgmoerkapelle.nl
Moeder van 7 kinderen en oma van 8 kleinkinderen, werkzaam als verzorgende IG bij Siloah.
- Daniëlle: 06-20278816, dvanvoorden@hhgmoerkapelle.nl
Getrouwd met Arno en moeder van 5 kinderen, werkzaam als onderwijsassistent bij de trajectgroepen op het Driestar College.
Wij hebben beiden in ons werkveld te maken met ‘geheimhoudingsplicht’ en zijn ons sterk bewust van het belang van vertrouwelijkheid.
De kerkenraad heeft het besluit genomen om, net als in heel veel anderen kerken, IVP-ers aan te stellen.
Dit uit (voor-)zorg om een veilige kerk te creëren. Wij willen graag een luisterend oor bieden aan mensen die in een situatie zitten die niet goed of veilig is.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties als seksueel misbruik, huiselijk geweld of een “niet pluis gevoel” bij een situatie die wordt meegemaakt of gezien.

Een vertrouwenspersoon is opgeleid om te luisteren en in vertrouwen met uw of jouw verhaal om te gaan.

Wat kan het een opluchting geven als je je zorgen, pijn en verdriet kunt delen met een ander.

De stap om hulp te zoeken bij reguliere instanties is vaak erg groot, maar de behoefte om je hart in vertrouwen te luchten kan soms nog groter zijn.

Als het nodig is, bent u/ben jij welkom om in vertrouwen uw/jouw hart eens te luchten of vragen te stellen.

Blijf niet onnodig alleen met je worsteling zitten, maar deel het! Je kunt ons benaderen via bovenstaande contactgegevens.Image result for reformatorisch meldpunt

Een hartelijke groet,

Lydi en Daniëlle

 

 

Meldpuntmisbruik

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties en blijf je liever anoniem neem dan contact op. Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl, mail naar info@meldpuntmisbruik.nl of bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit