• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Diensten

Eredienst
25 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. C.M. Visser

Eredienst
25 aug2019

18:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. P.J.T. van den Herik, Opheusden

16:00 uur, Middagdienst

lees meer

ds. C.M. Visser

Eredienst
01 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. C.M. Visser

15:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. C.M. Visser

Eredienst
08 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. j. Kooij, Barendrecht

Eredienst
08 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. L. Krooneman, Schiedam


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit