• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Diensten

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. Joh. Post, Putten

18:00 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. J. W. van Estrik, Goedereede

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Verheul, Woudenberg

Eredienst
12 dec2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. B.D. Bouman, Neder- Hardinxveld

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. J. Koppelaar, Katwijk

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. C.M. Visser, Hardinxveld-Giessendam

16:00 uur, Middagdienst

lees meer

Leiding Zondagsschool

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. van Klinken, Stolwijk

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. N.J.P. Kleiberg, Veenendaal

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Kand. C.R. van der Toorn, Den Haag


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit