• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Directe uitzending

Eredienst

Op deze pagina kunt u achtereenvolgens de volgende zaken vinden:

1. audiouitzending van de kerkdienst

2. videouitzending van de kerkdienst

3. Bijbelverhaal voor de kinderen

De erediensten op zondag beginnen (op een enkele uitzondering na) om 09.30 en 18.30 uur.

1. VOOR AUDIOUITZENDING

Klik op onderstaande foto van de kerkzaal 

2. VOOR VIDEOUITZENDING

Klik  op onderstaande foto met de Bijbel

Collecten

De collecten kunt u overmaken op bankrek. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle.
U kunt dit iedere week doen of evt. ook één keer per maand.
Geeft u dan wel a.u.b.  in de omschrijving aan voor welke zondag of maand  en voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Bijv.: u maakt € 60,-- over. Vermeld dan:  collecten april eredienst € 20,--; alg. kerkenwerk € 20,--; diaconie € 5,-- en extra collecte voor evangelisatiewerk € 5,--. Busje kerkbouw € 5.-- en zending € 5,--.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit