• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Informatie

Op deze pagina informeren wij  u / jou graag over een aantal aspecten van het kerkelijk leven.

De onderwerpen zie(t) u / jij links staan.
Door het aanklikken van het gewenste onderwerp opent zich de pagina met informatie over het betreffende onderwerp.

Kerkklanken is ons kerkinformatieblad dat een keer per maand uitkomt. Het kerkblad wordt uitgegeven i.s.w. met de Hersteld Hervormde Gemeenten Waddinxveen en Stolwijk.
Informatie over onze kerkelijke verenigingen en de uitzending van onze kerkdiensten zijn te vinden op de menubalk boven aan de pagina.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit