• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Informatie

Onze samenkomsten worden gehouden in Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuisstraat 40, Moerkapelle.

Rondom 'Op Moer' is voldoende parkeerruimte.

Ochtenddienst: 09.30 uur

Avonddienst: 18:30 uur.

Soms wordt er op een afwijkende tijd dan bovengenoemde samengekomen.

Onder het overzicht kerkdiensten kunt u altijd de correcte tijden zien.

Tijdens de ochtenddiensten (09.30 uur) is er kindercrêche.
Wanneer er i.p.v. een avonddienst (18.30 uur) een middagdienst gehouden wordt, is er ook altijd kindercrêche aanwezig.  

De samenkomsten van onze gemeente zijn rechtstreeks te beluisteren en te downloaden via het keuze menu: preken beluisteren.

Indien u inlichtingen wil of vragen heeft, kunt u deze aan ons  stellen: zie menu-optie contact voor de adressen of maakt u gebruik van het vragenformulier (zie Contact).

Mocht u een CD-opname van de kerkdienst willen dan kunt u deze bestellen bij: Gerwin de Vos - gjdvos@live.nl - 

tel. 06 11 16 91 08. Kosten: € 3,50.

registratieformulier downloadenWanneer u lid wil worden van onze gemeente dan kunt u / jij dat kenbaar maken door een inschrijfformulier in te vullen. 

Deze inschrijfformulieren liggen op de tafel in de hal van Dorpshuis 'Op Moer'. U kunt ook op de foto op deze pagina klikken en het formulier downloaden.

Het formulier kunt u ingevuld inleveren bij de scriba C.J.L. Weerheim of per mail zenden aan scriba@hhgmoerkapelle.nl

Rechtstreekse uitzending eredienst 

De erediensten van onze gemeente zijn rechtstreeks te bekijken en te beluisteren via onze site: www.hhgmoerkapelle.nl; keuzemenu bovenaan: ‘Directe uitzending’. Als u hier op klikt, komt u op de pagina terecht waar u kunt kiezen tussen alleen een geluidsverbinding of tussen een geluids- en videoverbinding. Terugluisteren van diensten kan door in te loggen op de site en in het menu te kiezen voor ‘Prekenarchief’.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit