• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Aftrekbaarheid giften

Afbeeldingsresultaat voor anbiKlik op het ANBI logo (links) voor de financiele gegevens van de diaconie.

Omdat onze gemeente een goedgekeurde algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, mag u bij de opgave van uw belasting uw gift(en) aan onze gemeente aftrekken. U kunt dat op twee manieren doen: 
1) als gewone gift.
U doet de gift eenmalig. Op de gift wordt dan een drempelbedrag in mindering gebracht. De totale gift is dus niet voor 100% aftrekbaar.

2) als periodieke gift
U heeft dan vast laten leggen dat u gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks een gift aan onze gemeente geeft (uw vrijwillige bijdrage). Wanneer u deze gift aftrekt bij uw belastingaangifte dan wordt geen drempelbedrag ingehouden. De totale gift is dus 100% aftrekbaar. De periodieke gift wordt vastgelegd middels een schriftelijke overeenkomst.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, omdat u bijvoorbeeld werkloos of invalide  wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. In de overeenkomst die u met onze gemeente afsluit, staat dat in de overeenkomst vermeldt.
Is het veel werk of moeilijk om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten
Nee. Klik op onderstaande plaatje en de in te vullen overeenkomst opent zich. Vul de overeenkomst geheel in.
Het gevraagde RSIN/fiscaal(identificatienummer) is  824144089.

Periodiek schenken - ANBI.nlWanneer de overeenkomst geheel ingevuld is, (vergeet de ondertekening niet) stuurt u deze aan onze administratie p/a  rdegooijer@hhgmoerkapelle.nl / R. de Gooijer - Rijnland 1 - 2751 DS Moerkapelle.
Na ontvangst vullen wij de overeenkomst verder in en ontvangt deze een uniek nummer. De ondertekende overeenkomst sturen wij naar u retour. Deze bewaart u in uw administratie (dus niet opsturen naar de belastingdienst).
Bij de jaarlijkse opgave van uw belasting trekt u het bedrag genoemd in de overeenkomst af  door aan te geven dat het een periodieke gift is.

Mocht de belastingdienst uw belastingaangifte controleren dan kunt met de overeenkomst aantonen dat het inderdaad om een periodieke gift gaat.

Afbeeldingsresultaat voor overeenkomst periodiek gift

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit