• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Wat doet de diaconie?

De diakenen zijn geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Dit krijgt gestalte in het ondersteunen (geestelijk en financieel) van personen en gezinnen. Daarnaast worden ook plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen gesteund door giften of collectes. Ook gaan de diakenen mee op huisbezoek.

Bankrekeningnummer
NL85RABO 0371 3186 96 tnv Hersteld Hervormde gemeente Moerkapelle onder vermelding voor welk diaconaal doel uw bijdrage bestemd is.

Contact adres diakonie:

C.J. Blijleven, tel.nr. 06 837 920 61, mailadres: cjblijleven@hhgmoerkapelle.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit