• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Moerkapellenaren helpen elkaar!

Hulp nodig?

Heeft u iemand nodig die voor u boodschappen kan doen, uw hond uit kan laten of met wie u zomaar (telefonisch) een praatje kan maken? Neem dan contact op met de coördinator Rien Zwemer.
Dat kan via 06 – 53 54 24 44 of via helpelkaarmoerkapelle@gmail.com.
Hulp aanbieden?
Uiteraard hebben wij hiervoor vrijwilligers nodig die deze hulp willen en kunnen bieden.

Iedereen in de leeftijd van 17 t/m 65 jaar nodigen wij uit om ook contact met Rien Zwemer op te nemen. Dat kan via de hierboven genoemde contactmogelijkheden  of via het contactformulier.
Communicatie apparatuur?
Mocht u nog ergens een ongebruikte laptop o.i.d. hebben liggen?

Wij houden ons aanbevolen, hiermee kunnen we mogelijk gezinnen helpen die hier dringend om verlegen zitten en waarbij we op deze manier hulp kunnen bieden bij schoolwerk.
Meer informatie?
U kunt meer informatie vinden op de website van de gezamenlijke diaconale samenwerking van de  drie kerken van Moerkapelle, de DSM: www.diaconaatmoerkapelle.nl. Heeft u hulp nodig of wilt u hulp aanbieden, maar woont u niet in Moerkapelle, kijk dan op de site van het landelijk initiatief: www.nietalleen.nl of bel 0800 – 1321.

Contact
Telefoon:                             06-53 54 24 44
Email:                                   helpelkaarmoerkapelle@gmail.com
Website:                              www.diaconaatmoerkapelle.nl
Landelijke hulp:                www.nietalleen.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit