• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Uitzendingen

14 april 2020

Log in om eerdere preken te beluistern

Leden met inlogcode kunnen de preken in onze gemeente van de afgelopen maanden vinden door in te loggen.

Zie verder: preekarchief.

De erediensten kunnen op het moment van uitzending via een videoverbinding gevolgd worden (zie onder directe uitzending).

Voor de kinderen zijn er bijbelverhalen te beluisteren.

direct contact

verstuur bericht

Klik hier voor de site HHJO

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit