• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Plaatselijke agenda

Jedidja
21 feb2019

Jongeren van 23 jaar en ouder van harte welkom op onze bijbelstudie.

lees meer
Preekbespreking
17 mrt2019

Jong en oud worden verwacht, want jong en oud maken deel uit van de gemeente!

lees meer

Hartelijk welkom!

lees meer

Bezinningsavond

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit