• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Collectebonnen

     

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van:
€ 0,75 (28 bonnen; waarde per vel € 21,--)
€ 1,25 (28 bonnen; waarde per vel € 35,--)
Bonnen van € 5,-- zijn per stuk verkrijgbaar.
Te bestellen door storting van het juiste bedrag op bankrek. NL85 RABO 0371 3186 96 t.n.v. HHG Moerkapelle
De meest eenvoudige omschrijving is dat u aangeeft hoeveel vellen u wilt hebben van een bepaalde waarde.
Voorbeelden:  

3 x  € 0,75 (u maakt dan € 63.-- over);
4  x  € 1,25 of (u maakt dan  140,-- over).
De eerstvolgende eredienst, nadat u het verschuldigde bedrag overgemaakt heeft, kunt u de bonnen in enveloppe op naam vinden op de tafel in de hal.

Giften en vrijwillige bijdragen
Giften en vrijwillige bijdragen kunt u ook overmaken op NL85 RABO 0371 3186 96.
Vermeldt u altijd wat de bestemming van het bedrag is.

direct contact

verstuur bericht

Klik hier voor de site HHJO

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit