• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Inlogcode

01 oktober 2019

Heeft u/ heb jij de mogelijkheid ontvangen om in te loggen op de site van de HHGmoerkapelle?      

Afbeeldingsresultaat voor foto inlogcodeVandaag (1 oktober)  hebben de doop - en belijdende leden van de gemeente  de mogelijkheid ontvangen om in te loggen op de website van onze gemeente.

Mocht dit niet het geval zijn omdat uw of jouw emailadres bij ons onbekend of veranderd is , stuur dan een mail naar hpool@hhgmoerkapelle.nl

Vermeldt in deze mail uw juiste emailadres. Wanneer u/jij lid van onze gemeente bent, ontvangt u van onze link om een eigen wachtwoord aan te kunnen maken.

Wanneer u onjuistheden ziet, verbetersuggesties heeft of berichten opgenomen wilt zien dan kunt dit via het direct contactformulier aan ons laten weten.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit