• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Inlogcode

01 oktober 2019

Heeft u/ heb jij de mogelijkheid ontvangen om in te loggen op de site van de HHGmoerkapelle?      

Afbeeldingsresultaat voor foto inlogcodeLeden van onze gemeente kunnen met een inlogcode inloggen op de website van onze gemeente.

Heeft u, heb jij deze mogelijkheid nog niet stuur dan een mail naar scriba  aavanvoorden@hhgmoerkapelle.nl met vermelding van uw / jouw emailadres. 

Na goedkeuring ontvangt u/jij via de webmaster een mail om een eigen wachtwoord aan te kunnen maken.

Wanneer u onjuistheden ziet, verbetersuggesties heeft of berichten opgenomen wilt zien dan kunt dit via het direct contactformulier aan ons laten weten.

direct contact

verstuur bericht

Klik hier voor de site HHJO

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit