• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Catechese

Afbeeldingsresultaat voor catechesemethode HHJOCatechese seizoen 2018-2019


De catechesewordt gegeven op maandagavond: 

jeugd van 12-15 jaar van 19.00 - 19.45 uur;

jeugd van 16 jaar en ouder  20.00 - 20.45 uur.

Plaats: kleine vergaderkamer van Beth-San (1e verdieping).

De catechisatie wordt gegeven door dhr. Van Duijn.

 

Omdat het ctaecheseseizoen is afgesloten worden er m momenteel geen catecvhisaties gegeven.

In september (D.V.) komen we weer bij elkaar. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit