• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Catechese

Afbeeldingsresultaat voor catechesemethode HHJOCatechese seizoen 2018-2019


De catechesewordt gegeven op maandagavond: 

jeugd van 12-15 jaar van 19.00 - 19.45 uur;

jeugd van 16 jaar en ouder  20.00 - 20.45 uur.

Plaats: kleine vergaderkamer van Beth-San (1e verdieping).

De catechisatie wordt gegeven door dhr. Van Duijn.

 

In de voorjaarsvakantie is er geen catechisatie.
In maart wordt er dan nog drie keer catechisatie gegeven nl. op maandag 4, 18 en 25 maart.
De afsluitende avond is op maandag 1 april.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit