• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1: 9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God."
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim. 3: 16
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Onze gemeente

Zending en evangelisatie

INFORMATIE OVER DE ZENDINGSCOMMISSIE HHG MOERKAPELLE

En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk.
En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden. (Hand. 2: 45-47)

De gemeente heeft een roeping om het Evangelie van God in de wereld uit te dragen. Christus heeft Zelf het zendings- en evangelisatiebevel gegeven. In onze gemeente is dan ook een zendings- en evangelisatiecommissie werkzaam. Zij dient de gemeente te bepalen bij en te wijzen op haar evangelisatie/zendingsroeping.

De werkzaamheden van de commissie bestaan ondermeer uit:
De verbreiding van het Evangelie onder hen die daarvan vervreemd zijn, zoals passieve belijdende- of doopleden en geboorteleden.
Benaderen van overige rand- en buitenkerkelijken en hen de boodschap van het Evangelie laten horen.
Het strijden voor het reformatorische karakter van volk en regering van onze burgerlijke gemeente.

Informatie bij de plaatselijk evangelisatiecommissie:

voorzitter: Dico Reijneveld, Coymansstraat 9, 2751 AS Moerkapelle, tel. 06 186 97 740; mailadres:  ariennereijneveld@gmail.com
Leden:
Rieneke Geusebroek - van den Berg, Oranjestraat 58, 2751 BH, tel. 06 466 24 214; mailadres:  rinekevandenberg@live.nl

Marco van der Zwan, Fr. Hendrikstraat 1, 2751 BS Moerkapelle, tel. 06 33 75 59 05; mailadres:  marcovanderzwan@outlook.com

Informatie bij de plaatselijke zendingscommissie:

nielsblijleven@live.nl

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit