• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Kerstavond in Op Moer

23 november 2023

Zaterdagavond 23 december hopen we weer een bijeenkomst te organiseren in Op Moer, ter voorbereiding op Kerst.

Deze bijeenkomst is gericht op inwoners van Moerkapelle die buiten- of randkerkelijk zijn. Op laagdrempelige wijze willen we hen het Evangelie laten horen en met elkaar bekende Kerstliederen zingen, bij een open Bijbel. We willen hen verwelkomen met koffie, thee en wat lekkers en na de bijeenkomst hopen we nog na te kunnen praten, onder het genot van een warm drankje bij de vuurkorf.

Vorig jaar is de bijeenkomst erg gewaardeerd door de bezoekers. We zijn dit jaar erg blij met het aansluiten van de Evangelisatie-commissies van de Gereformeerde Gemeente en de Hervormde gemeente van Moerkapelle. We mogen dit uit naam van de Moerkapelse kerken organiseren, waar we dankbaar voor zijn. We hopen dat het tot eer van God mag zijn en tot zegen voor onze dorpsbewoners.

De avond zal om 20.30u beginnen. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Wilt u/jij helpen met klaarzetten van de zaal, werkzaam zijn in de keuken, beschikbaar zijn als EHBO/BHV, of voor andere taken paraat staan? Aanmelden kan bij Hanneke v/d Schelling. Verdere informatie volgt op andere wijze.

Voor vragen of andere zaken kunt u contact opnemen met Hanneke en de Evangelisatiecommissie.

direct contact

verstuur bericht

Klik hier voor de site HHJO

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit