• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

Ons ontstaan

Ontstaan

Een deel van de leden van de Hervormde  Gemeente aan de Dorpsstraat is  in 2004 niet  meegegaan naar een nieuw kerkverband de Protestantse Gemeente Nederland met een andere grondslag dan de toenmalige bestaande Hervormde kerk.

De leden die niet van kerkgenootschap veranderden, bleven dus Hervormd (zoals voor 2004) maar konden helaas geen gebruik meer maken van de kerk aan de Dorpsstraat.

Sinds 1 mei 2004 komt onze Hersteld Hervormde Gemeente dan ook bijeen in 'Dorpshuis Op Moer' aan de Raadhuisstraat 4 te Moerkapelle.

De gemeente komt tweemaal op de eerste dag van de week (zondag) samen in een dienst waarin de verkondiging van het Woord centraal staat.

De aanvangstijden zijn : 09.30 uur en 18.30 uur (zie voor uitzonderingen onder Diensten)


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit