• " 1 Joh. 1: 9 " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
  • " 1 Kor. 3: 1 " "Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zij, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God." 1 Kor. 3: 1
  • " 2 Tim. 3: 16 " 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Tim.3: 16
  • " Psalm 52 (berijmd) " Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan. Psalm 52 (berijmd)
  • " Rom. 7: 14 " Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rom. 7: 14
  • " Spr. 16 vers 3 " Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Spr. 16: 3

Meer over Achtergrond

www.zien-en-geloven.nl.

Meer weten over het christelijk geloof? 

Dat kan door te klikken in het kader rechts onder op uw PCscherm: heeft u vragen over het geloof?
U komt dan op een website 'zien en geloven'. 

Deze website is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijke geloof.
Met eenvoudige woorden wordt de boodschap van de Bijbel uitgelegd en er is voor de bezoekers ook gelegenheid om vragen te stellen en een Bijbel aan te vragen.
Graag vragen wij ook aan onze eigen gemeenteleden  aandacht voor deze site, zodat: u / jij op de site kunt wijzen, als u mensen tegenkomt met vragen over het christelijk geloof.
Als u actief bent op Facebook en/of Twitter, kunt u / jij de site ook volgen, om zo de inhoud van de website ook via deze digitale middelen bekendheid te geven.


Klik boven de bijbel om deze te openen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit